Ips

DEFINISI  ITTIBA’

https://mhs.blog.ui.ac.id/abd.jalil/gb-whatsapp-apk/DEFINISI  ITTIBA’ Kata “ittiba`” berasal dari bahasa Arab ittaba`a, yattabi`u, ittibaa`an, muttabi`un yang berarti “menurut” atau “mengikut”. Ittiba’ secara…